Hans Horne og Bjarne Øyen har tidligere vært ansatt ved vernepleier-utdanningen på Høyskolen i Akershus hvor de underviste i atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid. Forfatterne har lang erfaring med opplæring av personer med store lærevansker.
De har også veiledet og holdt kurs for miljøarbeidere, lærere og foreldre i de fleste av landets fylker og deltatt på en rekke internasjonale konferanser om anvendt atferdsanalyse.

Hans Horne og Bjarne Øyen har til nå gitt ut tre bøker om miljøarbeid og atferdsanalyse. Første boken om målrettet miljøarbeid kom ut i 1991. Deretter fulgte bok nummer to og tre fortløpende. I 2005 kom bok 1 ut i ny utgave. Den nye utgaven av bok 2 kom ut i 2007. Ny utgave av bok 3 kom ut i 2008. Begge forfatterne har publisert artikler i diverse tidsskrift.