Utgitt 2008 - Språk: Norsk
ISBN 978-82-997077-2-5
Pris: 300 kr,-
Denne Boka er den siste i en triologi om framgangsmåter for å hjelpe mennesker med store lærevansker til et mer selvstendig liv. Målrettet Miljøarbeid del 1 redegjør for det teoretiske grunnlaget for anvendt atferdsanalyse. Dette er kunnskap som er nødvendig for å finne årsakene til mennesker og dyrs atferd og for å løse problemer som kan oppstå i pedagogiske tiltak. Målrettet Mijøarbeid del 2 redegjør for vanligelærevansker blant utviklingshemmedeog hvilke målvalg som kan utledes av slike
vansker. Boka går også gjennom opp-læringsteknikker som det er nødvendig å beherske i undervisning av mennesker med store lærevansker.

Målrettet Miljøarbeid del 3 beskriver hvordan disse tehnikkene kan anvendes for å hjelpe utviklingshemmede til å bli mer selvstandige. Boka innleder med gjennomgang av godt utprøvde program for å lære språk og sosiale ferdigheter. Den gjennomgår også metoder for å lære måltidsferdigheter, hygiene og påkledningsferdigheter og ferdigheter på toalettet. Til slutt blir det redegjort for framgangsmåter for å finne betingelsene som opprettholder problematferd og metoder for å redusere slik atferd.

Bestill Målrettet miljøarbeid - del 3, direkte fra G R D Forlag for bare 150 kr !!!

Bestill Målrettet miljøarbeid 3, direkte fra G R D Forlag for bare 150 kr !!!