Utgitt 2007 - ISBN 978-82-997077-1-8 Språk: Norsk (202 sider)
Pris: 300 kr,
-
Målrettet miljøarbeid, del 2 gjennomgår målvalg og grunnleggende opplærings-teknikker, teknikker som er viktige å beherske for vellykket undervisning av mennesker med store lærevansker. Dette er teknikker for å øke elevenes motivasjon, for å gi hjelp på måter slik at elevene utfører atferd riktig og ikke blir avhengig av hjelpen, og teknikker for hvordan hjelp skal avtrappes. Metoder for hvordan atferd kan kjedes sammen med annen atferd og metoder som kan bidra til at atferd forekommer under riktige betingelser, beskrives også.

Boka avsluttes med en gjennomgang av mye brukte registreringsmetoder og forskningsdesign, og en gjennomgang av trening av grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som det er nødvendig å kunne for å lære mer avanserte selvstendig-hetsferdigheter. Dette er en revidert utgave av Målrettet miljøarbeid, del 2 som kom ut i 1992. Nytt i denne utgaven er et kapittel om målvalg. Alle kapitlene er omarbeidet og utvidet.

Bestill Målrettet miljøarbeid - del 2, direkte fra G R D Forlag for bare 250 kr !!!

Bestill Målrettet miljøarbeid 2, direkte fra G R D Forlag for bare 250 kr !!!